Aktie SBB avser att lämna ett nytt högre bud på Entra motsvarande 190 kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet består till 65 procent av kontanter och 35 procent av aktier i SBB.

”SBB har framskridna diskussioner med en ledande norsk institution, med betydande fastighetsexponering, som skulle stödja SBB:s strategi”, skriver SBB i pressmeddelandet.

SBB skriver också att bolaget har ”framskridna diskussioner” med en norsk ägarinstitution, ”med betydande fastighetsexponering”, som ger sitt stöd SBB:s strategi.

”Ytterligare information kommer att tillhandahållas över tid”, skriver SBB om detta.

Den nya budet motsvarar en premie om 45,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen av Entras aktie under tremånadersperioden fram till den 23 november 2020, 15 procent jämfört med den högsta noterade stängningskursen för Entras aktie under perioden före SBB:s initiala erbjudande som offentliggjordes den 24 november 2020, och 32,2 procent jämfört med stängningskursen för Entras aktie den 23 november 2020.

Det tidigare budet från SBB var motsvarande 165 norska kronor.

Castellums bud som lades den 18 december motsvarande 185 norska kronor. Under den pågående budstriden har Balder förvärvat 15 procent av aktierna.

Budet på 190 kronor består av 123:50 kronor kontant. Resten, motsvarande 66:50 kronor kommer utgöras av nyemitterade B-aktier i SBB.

SBB skriver i onsdagens pressmeddelande att bolaget, ”under vissa villkor”, kommer att verka för en notering av bolagets B-aktier på Oslobörsen under 2021.

”Givet både Entras och SBB:s verksamheter och finansiella profiler anser vi fortsatt att en sammanslagning av de två bolagen vore fördelaktigt för samtliga intressenter”, säger SBB:s vd Ilija Batljan.