Bud Norska Entras styrelse håller fast vid att den inte kommer att rekommendera Castellums bud som lades den 26 november, men är öppen för att diskutera om en annan slags affär kan genomföras. Det framgår av ett pressmeddelande på måndagen.

”Styrelsen kommer att försöka få klargjort huruvida villkoren för en potentiell transaktion med Castellum kan förbättras till ett förslag som styrelsen kan rekommendera”, heter det.

Till följd av SBB:s och Castellums respektive uppvaktningar har Entra även utvärderat andra strategiska alternativ och fortsätter att driva de möjligheter som fortfarande är relevanta, skriver Entra.

”Om en tydligt värdeskapande transaktion skulle identifieras, med Castellum eller annan part, kommer styrelsen att överväga hur en sådan transaktionen bäst skulle struktureras och verkställas. Detta kan komma att involvera alternativa transaktionsmodeller till ett rakt bud på Entras aktier”, skriver bolaget.

Styrelsen har som mål att komma fram till vad som är den bästa vägen framåt för Entra innan den 21 december 2020, kommenterar Siri Hatlen, ordförande för Entras styrelse.