Enquest rusar efter rapport

Publicerad 2016-03-17 10:46

Rapport Enquest är dagens börsvinnare efter en rapport där resultatet faktiskt var sämre än föregående år. Men oljebolaget upprepar sin produktionsprognos för 2016, och under året väntar sig bolaget också att kostnaderna ska kunna pressas ytterligare.

Enquest redovisar ett resultat före skatt på 174 miljoner dollar för helårsperioden 2015 (363).

Nettoomsättningen uppgick till 907 miljoner dollar (1.009).

Ebitda-resultatet blev 465 miljoner dollar (581).

Ingen utdelning föreslås för 2015 och ingen utdelning väntas i en nära framtid, skriver bolaget.

Upprepar produktionsprognos

Oljebolaget Enquest upprepar bedömningen att oljeproduktionen under 2016 kommer att motsvara 44.000-48.000 fat per dag.

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké för 2015.

Enquest säger samtidigt att bolaget är på väg ytterligare kostnadsminskningar och spår att de operativa utgifterna, opex, per enhet kommer att motsvara 25-27 dollar per fat. I en uppdatering i början av december pratade bolaget om 26-28 dollar per fat på denna punkt.

Investeringsutgifterna, capex, beräknas 2016 ligga i den nedre delen av tidigare kommunicerat intervall 700-750 miljoner dollar. Bolagets initiala capex-prognos låg på 950 miljoner dollar.

Fokus på att minska skulder och kostnader

Enquest kommer även framgent vara fokuserat på bolagets balansräkning och ”jobbar med en rad ytterligare möjligheter för skuldreducering” och det inkluderar potentiell försäljning av tillgångar och fortsatt kostnads- och investeringsminskningar.

Det skriver bolaget i rapporten för 2015.

Vid årsskiftet uppgick kassan och outnyttjade krediter till 496 miljoner dollar och det betecknas av bolaget som ”tillräcklig likviditet” fram till den första oljan från bolagets flaggskeppsprojekt, Kraken-fältet, där produktionen alltjämt väntas komma i gång 2017.

Enquest har säkrat motsvarande 10 miljoner fat på en prisnivå om 68 dollar per fat, framgår det vidare.

Av rapporten framkommer även att bolagets så kallade 2P-nettoreserver uppgick till 216 miljoner fat oljeekvivalenter vid början av 2016, en minskning med knappt 2 procent jämfört med ett år sedan.