Aktie Oljebolaget Enquest, som har 90 procent av verksamhetens olje- och gasutvinning i Storbritannien, uttrycker missnöje över en ny brittisk skatt på "övervinster" från energiverksamhet. Det rapporterar Bloomberg News som en del av en artikel om den nya 25-procentsskatten på övervinster i oljesektorn.

Enquests aktie handlades ned med cirka 13 procent på fredagen efter beskedet om den brittiska 25-procentsskatten.

Utgångspunkten för skattebeslutet är att möjliggöra hjälp som ska kanaliseras till britterna, i en tid då energiprisuppgångar lett till kraftiga vinster för energibolagen. Skatten inkluderar också ett stopp för en tidigare möjlighet att ge skattelättnad för energibolag som förbinder sig till nya investeringar i landet.

Bolag av mindre storlek än jättarna BP och Shell spås därför kunna påverkas särskilt hårt. Till dessa hör Enquest, som uppger att det finns ”besvikelse över implementeringstekniken” bakom den nya skatten.

Bloomberg News har också tagit in uttalanden från sektorkollegorna BP, Shell och Serica samt från lobbyorganisationen för brittisk oljeutvinning till havs.

”De nya skatterna som införs mot brittiska havsbaserade olje- och gasoperatörer är ett steg bakåt från regeringen, som för bara några veckor sedan lovade att bygga en grönare och mer energisjälvständig nation. Detta är den raka motsatsen till det som utlovades i den strategi om brittisk energisäkerhet som publicerades i april”, skriver Offshore Energies UK i ett öppet brev.

Som ett svar på skattebeslutet, aviserat av finansminister Rishi Sunak, har BP aviserat att det kommer göras ett omtag med planerna på investeringar i brittiska Nordsjön. Tidigare var beskedet att investeringsplanerna, totalt 18 miljarder pund fram till 2030, inte var beroende av ändrade skatteregler.

”Dagens besked gäller inte för en engångsskatt, det är ett förslag som gäller för flera år. Vi kommer nu behöva titta på hur detta påverkar våra investeringsplaner för Nordsjön”, skrev BP i ett mejl till Bloomberg News.