DI: Ett köpvärt oljebolag

Publicerad 2014-02-03 08:09

Aktietips Oljebolaget står inför kraftig produktionstillväxt och stigande kassaflöden de kommande åren. Det gör aktien köpvärd.

Det är kontentan av Dagens Industris analys av Enquest i måndagens tidning.

I fjol uppgick Enquests produktion till cirka drygt 23.000 fat per dag. Om allt går vägen kommer produktionen öka kraftigt de kommande åren för att 2018 uppgå till 50.000 fat per dag och det är enligt tidningen denna stegring som gör aktien intressant.

Det är kritiskt att produktionen vid de nya fälten kommer i gång som planerat. Dagens Industri menar att sannolikheten för det är hög.

En annan risk som lyfts fram i analysen är att oljepriset faller tydligt under 100 dollar. En sådan utveckling skulle visserligen inte äventyra det finansstarka bolagets existens, men hade försämrat lönsamheten och kanske gjort aktien kall.

”Vårt huvudscenario är dock att priset på brentoljan stannar över 100 dollar. Då är Enquest högintressant att köpa till nuvarande värdering”, summerar Dagens Industri.