Aktie Eniros huvudägare Spectrumone föreslår att avveckla samtliga preferensaktier för att endast ha en aktieserie där samtliga aktier har samma rätt till kapital och röster.

Förslaget innebär att preferensaktier av serie B ska lösas in, med rätt för innehavare av dessa att teckna nya stamaktier av serie A och samtidigt ska samtliga preferensaktier av serie A omvandlas till stamaktier av serie A.

Förslaget om inlösen av preferensaktier har fått Eniros preferensaktier att stiga på Stockholmsbörsen i dag. Vid tiotiden handlades Eniro Pref B upp 21 procent medan Eniro Pref A var upp 1,7 procent. Stamaktien var däremot ner 5,8 procent.