Aktie Sök- och annonsbolaget Eniros tidigare förslag till rekapitalisering har fallit och bolaget presenterar ett nytt förslag. Om inte det går igenom väntar sannolikt företagsrekonstruktion. Det framgår av ett pressmeddelande.

Eniro har fått ja från endast cirka 17 procent av konvertibelinnehavare för det tidigare förslaget.

”Mot den bakgrunden och med beaktande av det rådande läget på kapitalmarknaden, har styrelsen beslutat att ersätta utbyteserbjudandet till konvertibelinnehavarna med ett kontanterbjudande där konvertibelinnehavarna erbjuds inlösen av konvertiblerna mot ett kontantbelopp motsvarande 30 procent av nominellt belopp”, skriver bolaget.

Det nya förslaget gentemot obligationsinnehavarna är ett utbyte av obligationer mot preferensaktier av serie A till en kurs om 1:60 kronor per preferensaktie. Det samtidigt villkorat att motsvarande 90 procent av de utestående konvertiblerna accepterar förslaget om kontant inlösen.

”Om styrelsen inte erhåller erforderligt stöd för de nya villkoren kommer styrelsen att ansöka om företagsrekonstruktion före förfallodagen för konvertibellånet”, skriver bolaget.

Det tidigare förslaget presenterades i slutet av januari och tanken då var att de konvertibler och obligationer som finns i bolaget skulle omvandlas till preferensaktier av serie A. Dessa preferensaktier skulle enligt det första förslaget utgöra 90,5 procent av alla aktier och röster i bolaget.