ENIRO: STÖRSTA ÄGARNA VILL SE FÖRÄNDRINGAR I STYRELSEN

2022-08-03 16:59:38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Eniros huvudägare SpectrumOne vill nu se förändringar i bolagets styrelse och backas upp av ägare med sammantaget mer än 50 procent av kapital och röster i Eniro.

Förslaget som presenteras innebär att Fredric Forsman väljs in som ny ordförande och Mats Gabrielsson som ny ledamot. Fredrik Forsman är även ordförande för SpectrumOne.

De ersätter Anders Hugosson och Hosni Teque-Omeirat. Den senare kvarstår dock som vd för bolaget.

Mia Batljan, Fredrik Crafoord, Urban Hilding och Mattias Magnusson (arbetstagarrepresentant) kvarstår som styrelseledamöter, enligt förslaget.

"Den nya styrelsen representerar bättre aktieägarkretsen och avspeglar ambitionen att göra Eniro till ett ägarlett företag. Bolaget har underrättats om att förutom SpectrumOne står även Mats Gabrielsson bakom förslaget. Mats Gabrielsson genom bolag utökade nyligen sitt innehav i Eniro Group AB till 18,7 procent av kapitalet och rösterna", heter det i pressmeddelandet som släppts av Eniro.

SpectrumOne uppges av ägartjänsten Holdings inneha 29,5 procent av rösterna i Eniro, vilket tillsammans med Mats Gabrielssons innehav summerar till 48,2 procent.Direkt-SE