ENIRO: RAPPORTERAD EBITDA STEG TILL 77 MLN KR 3 KV

2022-10-26 08:39:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sök- och annonsbolaget Eniro redovisar ett rapporterat ebitda-resultat på 77 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (47).

I resultatet ingår engångsposter på 32 miljoner kronor (1) som förklaras av transaktionen kopplat till avyttringen av sjönavigeringsappen På Sjön med 30 miljoner kronor samt en engångsreserv tillhörande avvecklingen av Venture med 2 miljoner kronor.

Det justerade ebitda-resultatet blev 45 miljoner kronor (46).

Försäljningen steg till 248 miljoner kronor (207).

Nettoresultatet landade på 52 miljoner kronor (14), motsvarande ett resultat per aktie på 0:78 kronor (0:21).

"Den ökande omsättningen och en stark lönsamhet är sprunget ur de tidiga investeringar och kraftansträngningar vi gjorde under försommaren där vi satsade på en än starkare säljavdelning som i sin tur ledde till att vår affär förstärktes och kom närmare kunden", skriver vd Hosni Teque-Omeirat i delårsrapporten.Direkt-SE