ENIRO: OMSÄTTNINGEN -12% 1 KV, RÖRELSERESULTAT -6 MLN KR

2021-04-27 08:44:52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sök- och annonsbolaget Eniro redovisar ett ebitda-resultat på 24 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (19).

Rörelseresultatet blev -6 miljoner kronor (-615) medan resultatet efter skatt landade på -15 miljoner kronor (-652). Jämförelseperioden innefattade en nedskrivning om 615 miljoner kronor.

Omsättningen minskade med 12 procent till 201 miljoner kronor (229).

"Minskningen beror i huvudsak på lägre nyförsäljning som en effekt av covid-19 pandemin och en fortsatt minskad kundbas", skriver bolaget i rapporten.Direkt-SE