Eniros öde i bankernas händer

Publicerad 2017-10-03 08:30

Aktie (uppdateras) Eniros aktie föll efter att handeln återupptogs efter gårdagens handelsstopp. På tisdagsmorgonen meddelade bolaget att det fullföljer utbyteserbjudandena, trots att de inte accepterades av så många som bolaget önskat. Nu ligger bolagets öde i bankernas händer.

”Ett fullföljande kräver medgivande från bankkonsortiet och garantikonsortiet”, skriver Eniro i tisdagens pressmeddelande.

”Om medgivanden inte kan lämnas återstår för bolaget att ansöka om företagsrekonstruktion”, heter det vidare.

En del av bolagets rekapitaliseringsplan var att preferensaktierna och konvertiblerna skulle omvandlas till stamaktier. Detta förslag accepterades av motsvarande cirka 74 procent av preferensaktierna och cirka 89 procent av konvertiblerna. Eniro hade villkorat erbjudandet till 95 procent i båda kategorier.

Vill inte gissa sannolikheten

Eniros ordförande Björn Björnsson vill inte gissa hur stor chansen är att bankerna och en inblandad grupp av investerare ger grönt ljus till en fortsättning av bolagets räddningsplan.

”Jag kommenterar inte det. Det får bli vad det blir. Det är bankerna och konsortiet som äger frågan. Vi sitter still i båten”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

”Vi utgår från att ett besked kommer relativt snart. Men vad det innebär i praktiken vågar jag inte ha någon uppfattning om. Det säger sig själv att det bör komma ganska snart”, säger Björn Björnsson.

Utbytesförslaget är en del av en större rekapitaliseringsplan i flera steg. Den planen kan alltså behöva avbrytas redan i detta stadie och då återstår företagskonstruktion, enligt bolagets glasklara budskap.

”Om det blir företagsrekonstruktion så är utgångspunkten att ägarna av stamaktierna och preferensaktierna och innehavarna av konvertiblerna får se sina tillgångar bli värda noll”, säger Eniros ordförande.

Trots den stora osäkerhet som omger Eniro valde Stockholmsbörsen att släppa på handeln i aktien på tisdagsmorgonen.

”Det är börsen som beslutar och den vill ju ha så få och så korta handelsstopp som möjligt”, säger Björn Björnsson om Stockholmbörsens beslut.

Följ aktierna här:

{Chart}