Eniros utbytesprogram nu genomfört

Publicerad 2017-10-09 21:36

Aktie Eniro meddelade under måndagen i ett pressmeddelande att utbyteserbjudandena till innehavare av preferensaktier och konvertibler har genomförts och därtill har kvitteringsemissionen till söktjänstens långivande banker fullföljts.

Totalt lämnades 741.223 preferensaktier in och ett sammanlagt konvertibelbelopp om 231.998.003 kronor, vilket har resulterat i att Eniro emitterat totalt 1.629.959.110 stamaktier av serie A, varav 956.416.525 till preferensaktieägare och 673.542.585 till konvertibelinnehavare, vilket i avvaktan på slutlig registrering ger 1.629.959.110 betalda tecknade aktier (BTA UE).

Därtill har den riktade nyemissionen av stamaktier av serie B fullföljts till Eniros långivande banker med betalning genom kvittning av banklån om cirka 150 miljoner kronor och har resulterat i att Eniro har emitterat totalt 483.870.966 stamaktier av serie B, vilket i avvaktan på slutlig registrering motsvarar samma antal betalda tecknade aktier (BTA B).

BTA UE handlas från måndagen den 9 oktober på Nasdaq, medan BTA B inte kommer att tas upp till handel, enligt bolaget. När de nya stamaktierna av serie A och B registrerats omvandlas BTA UE och BTA B till nya stamaktier av serie A respektive B. Registreringen beräknas ske omkring den 6 december 2017.