ENIRO: MATS GABRIELSSON ÖKAT INNEHAV, ILIJA BATLJAN KAN HA SÅLT

2022-07-14 14:04:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) B.O. Intressenter, ett bolag med koppling till finansmannen Mats Gabrielsson, ser ut att ha köpt Ilija Batljans samtliga preferensaktier av serie A i Eniro.

B.O. Intressenter flaggade på torsdagen för ett ägande i Eniro på närmare 128 miljoner aktier, motsvarande 18,7 procent av kapital och röster i sök- och annonsbolaget. Drygt 57 miljoner aktier har kommit från en koncernintern överlåtelse där Mind Finance, ett annat bolag kopplat till Mats Gabrielsson, sålt hela sitt innehav.

Var de resterande aktierna kommer ifrån, för att B.O. Intressenters innehav ska kunna summeras till 128 miljoner aktier, är oklart. Mellanskillnaden, som är 70.803.539 preferensaktier i Eniro av seria A, motsvarar dock exakt det innehav som Ilija Batljan står registrerad för per utgången av mars, enligt ägardatatjänsten Holding.

Nyhetsbyrån Direkt söker Ilija Batljan.Direkt-SE