ENIRO: KAPATENS INVESTMENT VILL UPPHÄVA STÄMMOBESLUT OM INLÖSEN

2022-12-01 15:25:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kapatens Investment, som äger 21.000 preferensaktier i Eniro av serie B, har lämnat in en stämningsansökan till Solna tingsrätt och kräver att tingsrätten ska upphäva beslutet från Eniros extrastämma den 12 september om inlösen av samtliga preferensaktier B.

Det framgår av ett pressmeddelande från Eniro.

Kapatens Investment vill också att Eniro betalar ersättning för Kapatens Investments rättegångskostnader.

Kapatens Investment deltog inte vid extrastämman i september, enligt Eniro.

Eniro kommer nu att utvärdera vilka åtgärder som föranleds av stämningsansökan.

"Vi har kunnat konstatera att prissättningen av och handeln i Eniros olika aktieserier försvåras av Eniros komplicerade aktiestruktur, till allvarlig nackdel för Eniros aktieägare och för aktiemarknaden. Bolagsstämmans beslut var väl avvägt med respekt för bolagets samtliga aktieägare och fattades efter noggranna analyser av tillgänglig expertis", kommenterar Eniros styrelseordförande Fredric Forsman.Direkt-SE