Aktie Moderbolaget i sök- och annonskoncernen Eniro ansöker om företagsrekonstruktion. Det bekräftar bolaget efter att det i fredags meddelat att den tidigare rekapitaliseringsplanen misslyckats.

”Skälet till ansökan är att holdingbolaget upptagit omfattande krediter i anslutning till historiska företagsförvärv under åren 2002-2005 till höga priser. Betydande förbättringar av skuldsituationen har skett de senaste åren. Ytterligare förbättringar är nödvändiga då värdet av holdingbolagets dotterbolagstillgångar, särskilt i ljuset av coronainfluensan, bedöms understiga holdingbolagets skulder”, heter det i måndagens pressmeddelande.

Eniro betonar att ansökan omfattar endast moderbolaget, som är ett holdingbolag med fem anställda, och att den inte omfattar de operativa dotterbolagen.

Bolaget har sedan tidigare kommunicerat att rekonstruktion skulle inledas om rekapitaliseringsplanen skulle falla.