ENIRO: HUVUDÄGARE FÖRESLÅR NY KAPITALSTRUKTUR

2022-08-08 20:59:34

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Eniros huvudägare Spectrumone föreslår att avveckla samtliga preferensaktier för att endast ha en aktieserie där samtliga aktier har samma rätt till kapital och röster.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förslaget innebär att preferensaktier av serie B ska lösas in, med rätt för innehavare av dessa att teckna nya stamaktier av serie A och samtidigt ska samtliga preferensaktier av serie A omvandlas till stamaktier av serie A.Direkt-SE