Aktie Eniros försök att sanera balansräkningen kommer fortsätta med att bolaget ansöker om ett så kallat offentligt ackord. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är det ackordsförslag, avseende skulder om nästan 680 miljoner kronor, som bolaget gav den 18 maj.

Förslaget har accepterats av två kategorier fordringsägare: obligationsinnehavarna och det bolaget kallar övriga fordringsägare. Det har dock inte accepterats av konvertibelinnehavarna eftersom inte tillräckligt antal röster har kunnat samlats in.

Av det totala beloppet som förslaget omfattar avser 586 miljoner kronor skulder till obligationsinnehavarna som alltså gett grönt ljus till förslaget.

”Enirokoncernens moderbolag kommer inom kort att hos tingsrätten ansöka om ett offentligt ackord. Eftersom ackordsförslaget stöds av innehavare till en stor andel av moderbolagets oprioriterade skulder bedömer Eniro att det finns goda förutsättningar för ett beslut om offentligt ackord. Tidplan för fortsatt förfarande kommer att offentliggöras senare”, skriver bolaget.

Offentligt ackord, om processen går i mål, innebär att ackordet kommer att gälla för alla fordringsägare, om en kvalificerad majoritet av dessa har samtyckt.