Eniro faller efter förlängd acceptfrist

Publicerad 2017-08-28 09:48

Aktie Eniros arbete med att renovera balansräkningen fortsätter och bolaget skjuter än en gång upp acceptfristen för ägarna av preferensaktien och konvertibeln. Eniros aktier faller på börsen.

Acceptfristen förlängs nu till den 8 september. Till dags dato har ägare motsvarande 73 procent av preferensaktierna och cirka 60 procent av konvertiblerna sagt ja till de så kallade utbyteserbjudande, ett av de första stegen i den sedan tidigare föreslagna rekapitaliseringsplanen.

Rekapitalserinsplanen är villkorad av att ägare till 95 procent av preferensaktierna och konvertiblerna säger ja till de föreslagna villkoren för omvandling till stamaktier.

Eniro meddelar även att den investerargrupp som leds av finansmannen Tedde Jeansson, och bolaget, fortsätter sitt arbete med att få till en garanti till den nyemission som också ingår som ett steg i rekapitaliseringen.

”…per datumet för detta pressmeddelande har bankkonsortiets respektive kreditkommittéer inte lämnat något godkännande till en överenskommelse om en emissionsgaranti för kontantemissionen och justerade lånevillkor”, heter det i måndagens pressmeddelande.

Morgonens beskedet har fått både stamaktien och preferensaktien att falla. En halvtimme efter börsöppning hade stamaktien fallit 4,5 procent medan preferensaktien fallit 6,5 procent.