Eniro rusar efter godkänd räddningsplan

Publicerad 2017-10-04 09:02

Aktie Eniro har fått grönt ljus från bankerna att gå vidare med rekapitaliseringsplanen och det så kallade utbyteserbjudandet. Sök- och annonsbolagets aktier rusar i den inledande handeln.

Både bolagets banker och en grupp investerare, ”garantikonsortiet”, har godkänt erbjudandet om utbyte (från preferensaktier och konvertibler till stamaktier). Detta trots att det tidigare villkoret om en anslutningsgrad på 95 procent inte har uppnåtts.

”Slutliga godkännanden av bankernas kreditkommittéer väntas ske senast torsdagen den 5 oktober 2017”, skriver bolaget.

”Vi är mycket glada att rekapitaliseringsplanen vunnit gehör och kan fullföljas. Stora ansträngningar har gjorts av såväl Eniros banker som parterna i garantikonsortiet, för att rekonstruktionsplanen nu kan genomföras. Med garantikonsortiet på plats är den kommande kontantemissionen i sin helhet garanterad. Eniro kan nu fullt ut koncentrera sig på sin affär”, säger Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro, enligt pressmeddelandet.

Nästa steg i skuldtyngda Eniros räddningsplan är en kontantemission av stamaktier om cirka 275 miljoner kronor med teckningsrätt befintliga ägare av stamaktien.

Erbjudandet om att förvandla preferensaktier och konvertibler till stamaktier accepterades av motsvarande cirka 74 procent av preferensaktierna och cirka 89 procent av konvertiblerna. Bolaget har sedan tidigare sagt att det inte kommer att ske någon utdelning för preferensaktierna framgent.

Tre minuter efter börsöppning hade stamaktien stigit över 60 procent medan preferensaktien var upp cirka 30 procent.

Följ Eniros aktier här:

{Chart}