Eniro: Acceptera erbjudandet – annars blir det rekonstruktion

Publicerad 2017-09-11 08:57

Aktie Det skuldtyngda Eniro, som försöker få en refinansieringslösning på plats, förlänger nu utbyteserbjudandet för aktieägarna en sista gång. Om inte tillräckligt många accepterar erbjudandet tvingas bolaget till rekonstruktion.

Eniro förlänger acceptfristen för det så kallade utbyteserbjudandet ännu en gång, nu till den 29 september.

Acceptfristen, som avser att ägarna till preferensaktier och konvertibler ska gå med på att omvandla till stamaktier enligt vissa villkor, har förlängts flera gånger tidigare och i måndagens pressmeddelande heter det att ”styrelsen kommer inte besluta om ytterligare förlängningar”.

Den sedan tidigare föreslagna rekapitalseringsplanen är villkorad av att ägare motsvarande 95 procent av utestånde preferensaktier och konvertibler säger ja till att omvandla sina värdepapper till stamaktier. I fredags hade motsvarande 74 procent av preferensaktieägarna och cirka 60 procent av konvertibelägarna sagt ja.

Om bolaget inte når ”erforderlig” acceptans kommer inte något förändrat avtal med bankerna att träda i kraft och bankerna kommer att få rätt att säga upp samtliga skulder till omedelbar betalning.

”Eftersom Eniro saknar medel för att återbetala dessa låneåtaganden avser styrelsen att hos tingsrätten ansöka om företagsrekonstruktion om erforderlig acceptans inte uppnås i utbyteserbjudandena”, heter det i måndagens pressmeddelande.

I den föreslagna rekapitalseringsplanen ingår även ett förslag om en kontantemission. I måndagens pressmeddelande framgår att bolaget har fått garantiåtagande motsvarande 275 miljoner kronor i denna där varje garant kommer få en garantiersättning motsvarande 10 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier.