Engelska skolan rusar på börsen

Publicerad 2016-09-29 09:22

Aktier IES, eller Engelska Skolans, erbjudande inför börsnoteringen blev kraftigt övertecknat och handeln i aktien inleds i dag, torsdag, på Stockholmsbörsen. Aktien steg kraftigt över teckningskursen 52 kr när handeln inleddes på Stockholmsbörsens mid cap-lista.

Efter några minuters handel bytte aktier ägare till 71 kr, drygt 36 procent över introduktionskursen.

Erbjudandet inför börsnoteringen blev övertecknat cirka 25 gånger. Samtliga som tecknade fick dock minst 60 aktier, uppger Nordnet.

Erbjudandet 52 kr per aktie motsvarar ett marknadsvärde för Engelska Skolan på cirka 2 miljarder kr.

Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer erbjudandet att omfatta 11 514 375 aktier vilket motsvarar ett totalt värde av erbjudandet om cirka 599 miljoner kr och 28,75 procent av det totala antalet aktier i IES.