Rapport Kredithanteringsbolaget Intrums resultat tyngs av oväntat stora engångsposter men räknar man bort dessa var resultatet högre än väntat. 

Intrums rörelseresultatet blev 1.341 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.468 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av sex analytikers prognoser.

Engångsposter uppgick till -192 miljoner kronor mot väntade -23,3 miljoner kronor. Det justerade rörelseresultatet blev 1.533 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 1.492 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 4.294 miljoner kronor, att jämföra med analytikersnittet på 4.232 miljoner kronor.

Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 1.633 miljoner kronor (873) och den justerade avkastningen på portföljinvesteringar blev 14 procent (12).