Energi EU-kommissionen kommer att ta fram en verktygslåda med möjliga, kortsiktiga åtgärder som EU-länderna kan använda mot skenande energipriser.

Det sade EU:s energikommissionär Kadri Simson vid en presskonferens på onsdagen efter första dagen av mötet för EU:s energi- och transportministrar i slovenska Brdo.

”EU-länderna har bett om tydlig vägledning om vad som är tillåtet inom EU:s regelverk”, sade hon.

”Det finns ingen tid att förlora. Verktygslådan kommer att presenteras inom de närmaste veckorna”, fortsatte hon.

Under de senaste månaderna har kommissionen varit i kontakt med flera EU-länder var för sig när länderna har frågat hur stöd ska utformas, sade hon.

Bland möjliga, kortsiktiga åtgärder för att skydda sårbara konsumenter finns sänkningar av moms, punktskatter och avgifter, eller tillfälliga stöd till hushåll och småföretag, sade Kadri Simson.

På längre sikt är lösningen att minska EU:s beroende av importerade fossila bränslen med volatila priser. Utbyggnad av förnybara energikällor är därför viktigt, sade energikommissionären.

Och på medellång sikt kan EU-länderna främja ökad energieffektivitet, egenproduktion av energi och konsumenters gemensamma inköp av energi, sade hon.

Det informella ministermötet diskuterade också kommissionens stora klimatpaket ”Fit for 55” från den 14 juli.

Mötets ordförande, Sloveniens infrastrukturminister Jernej Vrtovec, sade vid presskonferensen att alla ministrarna gav sitt stöd åt klimatpaketet i stort. Men många hade synpunkter på olika detaljer i det stora lagstiftningspaketet.

Behandlingen av paketet fortsätter och diskussionen har bara börjat, sade han.

Kadri Simson påminde att ett förslag i paketet är att skapa en social klimatfond för att skydda EU-medborgare som drabbas på olika sätt vid klimatomställningen.

När det gäller prisuppgången för naturgas har ledamöter i Europaparlamentet anklagat ryska Gazprom för att manipulera marknadspriserna. Syftet skulle vara att skynda på godkännandet av den ryska gasledningen i Östersjön Nord Stream 2.

Vidare har också Internationella energimyndigheten IEA uppmanat Ryssland att skicka mer naturgas till Europa, enligt onsdagens Financial Times.