ENERGI: TYSKE LEDAREN SCHOLZ VILL SKAPA "GRÖN VÄTGAS-BOOM" - RTRS

2022-09-13 10:47:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den tyske förbundskanslern Olaf Scholz ser en stor potential inom grön vätgas och vill skapa en "stor boom", enligt manuset till ett tal som ska hållas på en konferens på tisdagen och som Reuters kommit över.

Vätgas är "framtidens gas", menar Olaf Scholz i talet, som ska hållas i en tid där Rysslands strypning av naturgasflöden till det strängt beroende Tyskland blivit en av de viktigaste ekonomiska frågorna för hela Europa under hösten.

Tyskland står väl rustade för att klara vintern, hävdar dock Olaf Scholz. Under vintertid ökar behovet av naturgas på den europeiska kontinenten då denna nyttjas för uppvärmning och elförsörjning. I just Tyskland har dessutom stängning av nästan samtlig kärnkraft skett de senaste tio åren, vilket gjort att landets naturgasefterfrågan skjutit i höjden.

Flera svenska börsbolag är verksamma inom vätgas, bland andra Powercell, Cell Impact, Metacon och Impact Coatings.

Vätgasen nyttjas genom att den energikrävande processen elektrolys genomförs när tillgången på grön el är hög. Därefter kan vätgasen verka som ett energimedium och driva en elmotor i så kallade bränsleceller. Ett annat användningsområde är för tillverkning av koldioxidfritt stål, något som bland annat SSAB arbetar med.

Ett av de största bolagen inom produktion av elektrolysörer, som framställer vätgas, är norska Nel.

Samtliga de nämnda bolagens aktier handlades upp med i snitt ett par procent under tisdagen.Direkt-SE