ENERGI: EU SPLITTRAT OM FÖRSLAG OM PRISTAK PÅ NATURGAS

2022-11-24 10:33:43

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU-länderna var djupt oeniga om kommissionens förslag till ett pristak för naturgas på 275 euro per MWh.

Det framkom när energiministrarna anlände till sitt extramöte på torsdagen.

Många EU-länder som har krävt ett pristak tyckte att förslagets nivå var så högt att det aldrig skulle användas.

"Att sätta ett tak på 275 euro är i själva verket inte ett tak. Vi vill ha en mer realistisk korrigeringsmekanism. Detta tak skulle inte ens ha utlösts vid de höga nivåerna i augusti", sade Greklands energiminister Konstantinos Skrekas till journalister när han anlände.

"Marknaden fungerar inte. Det finns ingen anledning varför Europa ska betala två-tre gånger mer för gas. Vi måste skydda hushåll och företag", fortsatte han.

Den grekiske ministern sade dock att Europa kan betala lite mer än världsmarknadspriset så att gasen stannar i Europa.

"Ett tak mellan 150 och 200 euro är realistiskt. Det skulle hjälpa oss sänka gaspriser och elpriser, som är den stora utmaningen för Europa denna vinter och nästa", sade han.

Spaniens energiminister Teresa Ribera kallade kommissionens förslag för ett skämt med dålig smak.

"Det är designat för att aldrig användas. Det kan till och med driva upp priset på gas", sade hon.

"Förslaget har tre allvarliga problem: utformningen, priset och villkoren. Men det är mycket bra att kommissionen har lagt ett förslag till sist", fortsatte hon.

Energiministrarna väntades bara diskutera och inte försöka fatta beslut om pristaket under torsdagens möte.

När energikommissionär Kadri Simson presenterade förslaget i tisdags sade hon att pristaket utformades för eventuella extrema lägen nästa år när EU-länderna ska fylla på sina lager utan tillgång till rysk gas.

Tyskland hör till de största motståndarna till ett pristak, tillsammans med Nederländerna, Danmark och Ungern.

Tysklands EU-minister Sven Giegold sade på torsdagen att förslaget går i rätt riktning, men behöver några mindre ändringar.

"Det som är viktigt för oss är att vi undviker ransonering av gas i Europa och att pristaket är dynamiskt och inte fast", sade han.

På torsdagen sade Kadri Simson att hon hoppas att energiministrarna når en politisk överenskommelse om en rad andra, mindre kontroversiella åtgärder. Hon nämnde gemensamma gasinköp, solidaritetsavtal mellan EU-länder, skapandet av ett index för flytande naturgas (LNG) som riktmärke och snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi.

Dock har många av anhängarna av ett pristak sagt att de vill fatta beslut om allt i ett paket. Alltså skulle de övriga åtgärderna inte kunna godkännas utan pristaket.

När det gäller ett pristak på rysk olja diskuterade ländernas EU-ambassadörer detta på onsdagen utan att kunna enas.

Kommissionen föreslog ett tak på 65-70 dollar per fat, nära G7:s nivå.

Polen intog en hård inställning med ett tak på 30 dollar per fat.

På andra sidan av spektrumet motsatte sig Ungern ett pristak på rysk olja överhuvudtaget.Direkt-SE