ENERGI: EDF VARNAR FÖR KOSTNAD 8,4 MDR EUR FÖR STATLIGT LÖFTE

2022-01-14 13:18:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det statliga franska elbolaget EDF varnar för att det kan drabbas av kostnader på 8,4 miljarder euro som följd av statliga åtgärder för att skydda landets elkunder.

Bolaget har därför slopat sin tidigare resultatprognos för 2022, skriver Financial Times.

Flera europeiska länder har på senare tid undersökt möjligheterna att kontrollera priset på el och skydda privatkunder från extrema elräkningar. Den franska regeringen har utfärdat ett löfte om att begränsa ökningen av elpriset till 4 procent för konsumenterna under hela 2022 – detta att jämföra med den ökning på 35 procent som annars väntats för februari. Kostnaderna för löftet kommer till stora delar att hamna på EDF.

EDF väntas behöva öka de volymer kärnkraft bolaget säljer till tredje part till fast pris, ett pris som i dagsläget ligger långt under marknadspriserna för el. Det fasta priset kommer att höjas något, till drygt 46 euro per megawattimme från nuvarande 42. Men regeringens löfte till konsumenterna väntas trots detta kosta bolaget mellan 7,7 och 8,4 miljarder euro med nuvarande prisläge.

"Bolaget kommer att överväga lämpliga åtgärder för att stärka sin balansräkningsstruktur och åtgärder för att skydda sina intressen", kommenterade EDF.

EDF har också sänkt sina estimat för kärnkraftsproduktionen, efter att ha utökat driftstoppen vid fem av bolagets reaktorer i Frankrike som för närvarande är under inspektion.Direkt-SE