ENEA: TECKNAR AVTAL VÄRT 6,6 MLN EUR

2023-03-31 11:19:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Enea har tecknat ett avtal om licenser och fortsatta support- och underhållstjänster för operativsystemet OSE med en av företagets nyckelkunder. Det totala kontraktsvärdet uppgår till 6,6 miljoner euro.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Kontraktet omfattar eviga programvarulicenser samt förlängda support- och underhållstjänster under minst tre år. Licensintäkter på 4,8 miljoner euro intäktsförs under första kvartalet 2023. Tjänsteintäkter motsvarande 1,8 miljoner euro kommer att redovisas under en treårsperiod.

"Kontraktet ersätter ett tidigare avtal med en minskande årlig avgift som inkluderande nyttjanderätter och tillhörande tjänster. Det tidigare avtalet löpte ut i december förra året och genererade kvartalsvisa intäkter på cirka 0,7 miljoner euro under 2022", skriver Enea.Direkt-SE