ENEA: SPÅR OMSÄTTNING OCH EBITDA 2023 ÖVERTRÄFFAR 2022

2023-02-02 07:30:01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Enea går in i 2023 med en betydande osäkerhet om hur omvärldsläget kommer att påverka bolagets affär.

"Vår bedömning är dock att vi under 2023 kommer att överträffa föregående års omsättning och ebitda-resultat", skriver Eneas vd Jan Häglund i bokslutsrapporten.

Han uppger vidare att bolagets mål är att under de kommande åren generera tvåsiffrig tillväxt inom Nätverkslösningar, en ebitda-marginal över 35 procent och ett starkt kassaflöde.

Över tid vill Enea också genomföra kompletterande förvärv för att ytterligare stärka vår marknadsposition, enligt vd:n.

"Vår ambition är att utveckla Enea till den ledande utmanaren inom specialiserad programvara för cybersäkerhet och telekommunikation. Vi är redan etablerade hos stora kunder och vi vinner nya marknadsandelar med innovativa lösningar för framtidens öppna, molnbaserade system. Vi konkurrerar med stora bolag genom att vara fokuserade, snabbare och smidigare, och vi kan attrahera de bästa talangerna", skriver han.Direkt-SE