ENEA: RÖRELSERESULTATET BLEV 57,8 MLN KR 4 KV (57,5)

2023-02-02 07:23:31

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Programvarubolaget Enea redovisar ett rörelseresultat på 57,8 miljoner kronor (57,5) för det fjärde kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen var 21,3 procent (22,8).

Justerad ebitda uppgick till 104 miljoner kronor (119), motsvarande en marginal om 38,3 procent (47,1).

Nettoomsättningen uppgick till 271 miljoner kronor (252). Försäljningstillväxten var 7 procent.

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 13 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 45,4 miljoner kronor och en omsättning på 253 miljoner kronor.

Ingen utdelning föreslås för helåret 2022 (0).* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE