Endomines faller tungt

Publicerad 2014-04-02 14:17

Aktie Guldbolaget Endomines faller över 20 procent i dag efter att vd:n uttryckt besvikelse över reserverna.

”Det är en besvikelse att reserverna har gått ner ganska kraftigt”, säger vd Markus Ekberg till Nyhetsbyrån Direkt.

Det är framför allt Pamalogruvan som inte levt upp till förväntningarna.

”Brytningen under jord i Pampalogruvan har med successivt stigande djup blivit alltmer utmanande. Som exempel har nyligen genomförd kärnborrning resulterat i att malmlinser som tidigare tolkats som större sammanhängande kroppar nu visat sig vara flera mindre linser. De strängare planeringsparametrar och geostatistiska beräkningsmetoder som tillämpats har dessutom resulterat i förändringar i såväl guldhalt som tonnage” kommenterar Markus Ekberg i ett pressmeddelande.

”Reserverna har faktiskt minskat mer än vad vi har producerat”, säger han till Direkt.

En ny uppskattning av mineralreserver och mineraltillgångar i Hoskoförekomsten har också gjorts. Trots att mineralogin och de förhöjda arsenikhalterna i denna mineralisering är en utmaning anser bolaget det vara möjligt att bryta de rikare delarna och blanda malmen från dessa med produktionen från Pampalogruvan och från andra satellitförekomster.

Trots att inga nya uppskattningar av mineraltillgångarna i Korvilansuo-Elinsuo-Muurinsuo-området gjorts stödjer nuvarande resultat bolagets fasta övertygelse om att mineraliseringarna i detta område har en betydande potential att kunna växa och utvecklas till ett betydande och framgångsrikt guldprojekt, heter det vidare i pressmeddelandet.