ENDOMINES: PRESENTERAR NYA OPERATIVA MÅL PÅ MEDELLÅNG SIKT

2022-10-13 15:09:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvbolaget Endomines har antagit nya mål på medellång sikt, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Målen är följande:

*Att genomföra aktiv prospektering vid den Karelska guldlinjen för att definiera en förekomst om mer än 1 miljon uns guldresurser tills slutet av 2025.

*En årlig guldproduktionsnivå på 20.000 uns vid Pampalo-gruvan tills slutet av 2024.

*Bolagets operativa effektivitet och lönsamhet ska vara på en "god" nivå jämfört med jämförbara bolag.

*Partnerskapsavtalet i USA ska vara överenskommet tills slutet av 2023.

*Vara bland de ledande gruvbolagen inom ESG-området.

Genomförandet av den förnyade strategin inleddes hösten 2022 genom att påbörja prospektering vid den Karelska Guldlinjen och produktion vid östra dagbrottet. Ett rådgivande team har valts för USA:s partnerskapsförhandlingar och Endomines har även vidareutvecklat ESG-programmet, heter det.

"Jag är mycket glad över hur Endomines-teamet har åtagit sig att implementera vår nya strategi. Vi fortskrider enligt plan inom alla operativa fronter och vi genomför ESG-åtgärder enligt det fastställda schemat. Våra nya operativa mål på medellång sikt skapar en grund för framtida operativa prioriteringar och förtydligar måltidtabellen för strategiska delområden", kommenterar vd Kari Vyhtinen i pressmeddelandet.Direkt-SE