ENDOMINES: PLANERAR RIKTAD NYEMISSION 13 MLN EUR

2022-11-24 07:09:54

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Endomines Finland planerar en riktad nyemission av aktier om 13 miljoner euro för att påskynda malmprospekteringen längs den Karelska guldlinjen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Målet med erbjudandet är dessutom att bredda Endomines aktieägarbas samt att stärka Endomines kapitalstruktur och ge möjlighet till mer diversifierade skuldfinansieringslösningar i framtiden, heter det.

I samband med emissionserbjudandet har Endomines beslutat att flytta Endomines säte från Sverige till Finland, i linje med tidigare besked.

Under november 2022 har Endomines erhållit teckningsåtaganden om totalt 12,2 miljoner euro från Joensuun Kauppa ja Kone, Mariatorp, Wipunen varainhallinta, Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold och några andra investerare under vissa sedvanliga villkor och under förutsättning att teckningskursen för bolagets aktie högst uppgår till stängningskursen för Endomines på Helsingforsbörsen dagen innan beslutet att genomföra erbjudandet.

Erbjudandet är villkorad av att fusionen mellan Endomines AB och Endomines Finland verkställs.

Endomines Finland avser att publicera ett prospekt avseende erbjudandet omkring den 28 november 2022. Ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Helsingfors för Endomines Finlands aktier som tecknats i Erbjudandet samt Endomines Finlands aktier som emitteras som fusionsvederlag kommer att lämnas in samtidigt. Handeln med de aktier som tecknats i erbjudandet samt aktierna som emitteras som fusionsvederlag förväntas inledas på Nasdaq Helsingfors omkring den 20 december 2022.Direkt-SE