ENDOMINES: KOMBINERAT FINANSIERINGSAVTAL MED LDA CAPITAL

2021-05-10 06:53:01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Endomines har ingått ett kombinerat finansieringsavtal med LDA Capital vilket innefattar ett åtagande av investeraren att tillhandahålla finansiering upp till 14 miljoner euro. Finansieringsavtalet inkluderar konvertibla skuldebrev uppgående till 6 miljoner euro och ett säljoptionsavtal uppgående till 8 miljoner euro.

Det framgår av ett pressmeddelande i lördags.

LDA beskrivs om en global investerargrupp inom alternativa investeringar med expertis inom komplexa gränsöverskridande transaktioner över hela världen.

Det sammanlagda åtagandet enligt konvertibelavtalet kommer att utfärdas till investeraren i delar på 2 miljoner euro i konvertibla sedlar till ett nominellt värde uppgående till 10.000 euro.

I samband med avtalet om konvertibla skuldebrev har Endomines och LDA förhandlat om villkoren för ett säljoptionsavtal, enligt vilket bolaget ska äga rätt, men inte en skyldighet, att begära att investeraren tecknar aktier i bolaget för ett totalt teckningspris uppgående till 8 miljoner euro. Avtalet har en löptid om 36 månader, eller tidigare, om LDA har tecknat aktier för en summa totalt uppgående till EUR 8 miljoner i enlighet med säljoptionsavtalet. Bolaget betalar en åtagandeavgift som uppgår till 2 procent av det totala åtagandet för ingåendet av säljoptionsavtalet till investeraren. Investeraren ska ha rätt att teckna aktier under säljoptionsavtalet enligt 90 procent av aktiernas volymvägda genomsnittspris över en prissättningsperiod uppgående till 30 efterföljande handelsdagar.

Emissionen av de konvertibla skuldebreven, aktier i enlighet med säljoptionsavtalet samt optionerna är villkorad av att bolagstämman fattar beslut om den.Direkt-SE