Endomines AB on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq Tukholman pörssilistalta

2022-11-30 08:00:00

Endomines AB (publ), pörssitiedote 30. marraskuuta 2022, klo 8:00 CET.
Endomines AB (publ) ("Endomines AB") on aiemmin ilmoitetun mukaisesti hakenut Endomines AB:n osakkeiden poistamista Nasdaq Tukholmasta. Listalta poistuminen liittyy Endominesin meneillään olevan kotipaikan siirtoon mikä toteutetaan rajat ylittävänä vastavirtasulautumisena, Endomines AB:n sulautuessa omistamaansa tytäryhtiöön Endomines Finland Oyj:n ("Endomines Finland", yhdessä Endomines AB:n kanssa "Endomines"), minkä toiminta jatkuu yhdistymisen jälkeen ("sulautuminen"). Sulautumisen yhteydessä Endomines Finlandin osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä.

Viitaten aiemmin ilmoitettuun, Endomines Finlandin osakkeita ei ole Euroclear Sweden AB:n liittyvien teknisten syiden vuoksi mahdollista listata Nasdaq Tukholmaan enää sulautumisen jälkeen. Näin ollen Endomines Finlandin osakkeet otetaan sulautumisen toteuduttua kaupankäynnin kohteeksi vain Nasdaq Helsingissä.

Virallinen listalta poistamista koskeva hakemus toimitettiin tänään, 30. marraskuuta 2022, Nasdaq Tukholmaan.

Sulautumisen odotetaan toteutuvan noin 16. joulukuuta 2022, ja Endomines Finlandin osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä 20. joulukuuta 2022.

Ennen päätöstä hakea pörssilistalta poistamista Endomines pyysi Ruotsin arvopaperilautakunnalta (Sw. Aktiemarknadsnämnden) lausunnon siitä, oliko suunniteltu pörssilistalta poistaminen Ruotsin osakemarkkinoiden hyvän käytännön mukainen. Lausunnossaan (AMN 2022:23) neuvosto toteaa pyynnössä esitettyjen tosiseikkojen perusteella, että hakemus Endominesin osakkeiden poistamiseksi Nasdaq Tukholman pörssilistalta ei neuvoston mielestä ole Ruotsin pörssin hyvän tavan vastainen.

Tärkeää tietoa osakkeenomistajille, joiden Endomines AB:n osakkeet on rekisteröity arvo-osuustilille

Yhdistymisen sulautumisvastike liikkeeseenlasketaan ja siirretään osakkeenomistajille automaattisesti, eikä Endomines AB:n osakkeenomistajilta vaadita toimenpiteitä. Niiden osakkeenomistajien osalta, joilla Endomines AB:n osakkeet ovat rekisteröitynä omalla arvo-osuustilillä ("VP-konto") Euroclear Sweden:ssä, sulautumisvastike ei siirry automaattisesti. Näiden osakkeenomistajien tulee ilmoittaa Endomines AB:lle tiedot Euroclear Sweden:ssä olevasta hallintarekisteritilistä ("Hallintarekisteritili"), jolle sulautumisvastike voidaan suorittaa. Tämä Hallintarekisteritili voi joko olla olemassa oleva tili, tai tähän tarkoitukseen avattu tili. Niille Endomines AB:n osakkeenomistajille, joiden osakkeet ovat rekisteröitynä VP-konto-tilille Euroclear Swedenissä, ja siirtävät osakkeensa Hallintarekisteritilille ennen sulautumisen toteuttamista, sulautumisvastike toimitetaan automaattisesti.

Endomines AB on nimittänyt Aktieinvest FK AB:n liikkeeseenlaskijan asiamieheksi sulautumisen yhteydessä. Osakkeenomistajia, joiden osakkeet on rekisteröity VP-konto-tilille, pyydetään toimittamaan seuraavat tiedot siitä tilistä, jolle he haluavat sulautumisvastikeosakkeet toimitettavan, sähköpostitse osoitteeseen emittentservice@aktieinvest.seyhdessä osakkeenomistajan nimen ja henkilötunnuksen / yritys-rekisterinumeron kanssa.

- Pankki/edunvalvoja

- Talletustilin numero

Suomen kansalaisen, oikeushenkilön tai säätiön, jonka osakkeet on tällä hetkellä rekisteröity täsmäytystilille Euroclear Swedenissä, on annettava 1) pankin ja 2) suomalaisen arvo-osuustilin numero vastaanottaakseen sulautumisvastikkeen.

Jos sinulla on kysymyksiä sulautumisen hallinnoinnista, ota yhteyttä Aktieinvest FK AB:hen puhelimitse

+46 8 5065 1795 tai sähköpostitse emittentservice@aktieinvest.se.

Lisätietoa:

Mikko Sopanen, CFO, mikko.sopanen@endomines.com,+358 50 434 7439

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, joka keskittyy pääasiassa kultaan. Endomines harjoittaa kaivostoimintaa Pampalon kaivoksella Ilomantsissa ja malminetsintätoimintaa Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Endomines omistaa myös oikeudet useisiin kultaesiintymiin Idahossa ja Montanassa Yhdysvalloissa, missä Endominesin tavoitteena on jatkaa kehitystyötä kumppanuussopimusten kautta.

Cision