ENAD GLOBAL 7: SÄLJER DOTTERBOLAGET INNOVA FÖR 21 MLN EUR

2022-09-23 11:47:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Enad Global 7 (EG7) säljer dotterbolaget Innova till Games Mobile för 21 miljoner euro.

Det framgår av ett pressmeddelande.

EG7 hade initialt avsett att sälja Innova till dess ledningsgrupp, men styrelsen bedömde senare att Games Mobiles föreslagna transaktion var mer fördelaktig för aktieägarna och skulle ge Innova bättre stabilitet och framtidsutsikter.

Den garanterade kontantersättningen är 21 miljoner euro, därutöver tillkommer en villkorad köpeskilling på upp till 13,5 miljoner euro i händelse av att Games Mobile säljer vidare bolaget inom fem år. Om Games Mobile säljer Innova för mer än 100 miljoner dollar inom fem år ska EG7 erhålla 20 procent av intäkterna från en sådan affär.Direkt-SE