ENAD GLOBAL 7: KEPLER CHEUVREUX INLEDER BEVAKNING MED KÖP (NY)

2022-06-17 09:25:07

(Tillägg: från stycke tre)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kepler Cheuvreux inleder bevakning av Enad Global 7 med rekommendation köp. Riktkursen är 29 kronor.

Det framgår av ett morgonbrev.

Kepler Cheuvreux skriver att EG7 har haft en kort och volatil resa som noterat bolag och "inte har någon enastående meritlista vad gäller förvärv".

"Efter den senaste översynen av bolagets organisation anser vi dock att bolaget har återvunnit stabilitet och förbättrat sina operativa utsikter. Vi bedömer att företaget kommer att ha en stor utmaning i att ta marknadsandelar på den konkurrensutsatta spelmarknaden, men bolaget borde kunna fortsätta öka lönsamheten i kärnan", skriver analyshuset.

Samtidigt lockar värderingen då aktien handlas till ett ensiffrigt p/e-tal och balansräkningen är nettoskuldneutral och ger en hög avkastning på fritt kassaflöde, bedömer Kepler Cheuvreux.

Vidare skriver Kepler att koncernens största studio Daybreak ensam kan motivera det nuvarande företagsvärdet.Direkt-SE