USA Den som ännu hoppas att Federal Reserve ska kunna ordna en mjuklandning för USA-ekonomin bör tänka om; en recession är oundviklig inom 12-18 månader. Det skriver Bill Dudley, tidigare chef för Federal Reserve i New York, i en artikel för Bloomberg News.

Han konstaterar att Fed-ledamöterna i sin senaste prognos målade upp ett ljust scenario där ekonomin fortsätter växa i en måttlig takt och arbetslösheten endast stiger marginellt, detta trots att centralbanken höjer styrräntan signifikant för att kontrollera inflationen.

Enligt Dudley har visserligen Fed-ledamöternas prognoser blivit mer rimliga, men han ser ändå flera skäl att räkna med ”en mycket hårdare landning”.

För det första, ihållande prisökningar har tvingat Fed att skifta från att stödja den ekonomiska aktiviteten till att trycka tillbaka inflationen till 2-procentsmålet. Därmed är sysselsättningsmålet nu underkastat inflationsmålet.

För det andra, Feds nya fokus på prisstabilitet kommer att vara ”obevekligt”. Ledamöterna inser att ett misslyckande med att pressa ner inflationen skulle vara katastrofalt och ordförande Powell vill inte upprepa misstagen från 1960- och 1970-talet.

För det tredje, den rådande ekonomiska expansionen är unikt sårbar för ett plötsligt stopp. På kort sikt kommer sysselsättningstillväxt, återöppning av ekonomin och starka balansräkningar stödja efterfrågan, som i vissa sektorer redan överstiger utbudet.

På grund av detta kommer det att krävas tid och en betydande penningpolitisk åtstramning för att minska efterfrågan och för att detta ska skickas vidare till fullo till svagare produktion av varor och tjänster.

”Men när den tiden kommer blir produktionsjusteringen sannolikt abrupt på grund av stramare finansiella förhållanden, restriktiv finanspolitik och uttömda reserver hos hushållen”, skriver Bill Dudley.

Han tillägger också att den ekonomiska historien pekar mot en ”hårdlandning”. Fed har aldrig stramat åt policyn tillräckligt för att pressa upp arbetslösheten med 0,5 procentenheter eller mer utan att utlösa en recession. När denna punkt har passerats är ”nästa stopp” en mycket djupare nedgång, där arbetslösheten stiger med åtminstone 2 procentenheter.

”Mycket som när Gråben (Wile E Coyote) springer över ett klippstup har USA-ekonomin mycket momentum men snabbt försvinnande stöd. Att falla ner på jorden kommer inte bli någon trevlig upplevelse”, skriver Bill Dudley.