I annonssamarbete med BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

ANNONS Klimatförändringarna är inte bara ett hot mot miljön, människors hälsa och möjlighet till försörjning, utan kan även utgöra en kraftfull multiplikator för instabilitet och ökade sociala och ekonomiska spänningar i annars stabila områden. Det skriver BNP Paribas miljöstrateger Edward Lees och Ulrik Fugmann i en aktuell artikel om klimatet och den globala säkerheten.

Under FN:s säkerhetsråds möte i februari kallade naturforskaren David Attenborough klimatförändringarna för ”det största hotet mot säkerheten som den moderna människan någonsin har ställts inför”.

Mycket av klimatdebatten har hittills fokuserat på hur ökade utsläpp av växthusgaser leder till stigande havsnivåer, jorderosion och avskogning – som alla kan leda till förödande och bestående effekter för planeten. Men det finns även andra allvarliga aspekter, kopplade till den globala säkerheten, att ta hänsyn till.

En metaanalys av över 60 kvantitativa studier som undersökt kopplingen mellan klimat och konflikter visar att varje förändring av klimatet med en standardavvikelse i riktning mot varmare temperaturer eller mer extrema regnmängder gör att frekvensen av interpersonellt våld ökar med 4 % och att frekvensen av konflikter mellan grupper ökar med 14 %. 

Fler konflikter

Eftersom platser i hela den bebodda världen förväntas värmas upp med mellan 2 och 4 grader fram till 2050 kan fler mänskliga konflikter därmed utgöra en stor och kritisk effekt av klimatförändringarna.

Edward Lees och Ulrik Fugmann konstaterar i sin artikel att den tragedi som just nu utspelar sig i Ukraina inte är kopplad direkt till klimatet, men att den belyser en annan viktig säkerhetsaspekt, nämligen frågan om energiberoende.

Under 2021 gick ungefär 40 procent av EU:s naturgasanvändning via ryska rörledningar, varav många går genom Ukraina. Dessutom är Svartahavsregionen en viktig knutpunkt för den globala jordbruksproduktionen och handeln med spannmål, och kriget har lett till rekordhöga livsmedelspriser.  

”Enligt vår uppfattning har energiomställningens narrativ förändrats markant under de senaste veckorna. Det finns en insikt om att det som står på spel är mycket mer än ‘miljöutmaningar’. Världen har vaknat upp till de betydande och bredare riskerna med hur ‘klimatsäkerhet’ kan påverka geopolitiken, skriver Edward Lees och Ulrik Fugmann.

Läs hela Lees och Fugmanns artikel här.

Läs mer om BNP Paribas Environmental Strategies Group här

Detta är en annons från BNP Paribas Asset Management och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Av: BNP Paribas Asset Management