Foto: Dan Coleman

En magisk formel för aktieplaceringar

Publicerad 2010-05-06 13:03

Det finns ett enkelt och nästan lite magiskt sätt att tjäna pengar på aktier. Men det kräver väldig disciplin och stort tålamod. Privata Affärer Placeringsguiden har mött Joel Greenblatt.

Joel Greenblatt är professorn, Wall Street-legenden och amerikanske investeringsgurun som skapat sin alldeles egen placeringsstratregi – The Magic Formula.

Den blev en bästsäljande liten handbok med titeln The Little Book that Beats the Market, Lilla handboken som lär dig att slå index, det vill säga att lyckas bättre än genomsnittet.

Metoden är också grunden för en långsiktig kapitalförvaltning, som Joel Greenblatt drivit   framgångsrikt i egna bolaget Gotham Capital. Där görs all omfattande research som leder fram till valen av enskilda aktiebolag enligt ”den magiska formeln”.

I ett samarbete med RBS, Royal Bank of Scotland, introduceras nu ett par nya indexfonder som bygger på Greenblatts modell och som gör det möjligt för små och stora placerare att haka på den magiska formeln.

Joel Greenblatt besökte nyligen Sverige och gav då bara en personlig intervju. Denna.

Vad är hemligheten med din magiska formel?

Den är enkel och bottnar i de gamla kända grundprinciperna för värdebaserad investering i aktier. Begreppet value investing (värdeaktier) myntades av Benjamin Graham (se fotnot) redan i mitten av förra seklet.

Metoden bygger på en mycket viktig princip.   Det gäller att komma fram till vad en aktie egentligen är värd och sen betala väsentligt mindre i förhållande till det värdet.

Ju större skillnaden är mellan värdet och det du betalar desto större är din säkerhetsmarginal och desto mindre blir ditt risktagande. Enkel matematik.

Så det har inte så mycket med börsvärdet att göra?

Börsvärdet, dagskursen, sätts av marknaden. Men marknaden reagerar känslomässigt och impulsivt och ofta utan synbara motiv. Som du säkert märkt kan marknaden bli väldigt deprimerad. Det är sådana känslomässiga svängningar man kan utnyttja som köpare.

Det låter lite väl enkelt.

Principen är mycket enkel. Vi letar efter bolag som ger god avkastning till lågt pris, det vill säga bolag med låga p/e-tal (price/earning). Det är naturligtvis mer lockande att köpa en aktie för 100 kr när bolaget tjänar 20 kr per aktie än att köpa en annan 100-kronorsaktie där bolaget bara tjänar 10 kr.

I praktiken blir det lite svårare. Vi arbetar med mer sofistikerade urvalsprinciper än bara aktiekursen och de enklaste vinstmåtten. Det är där vårt jobb kommer in. Med våra kvalificerade och erfarna analytiker, deras räknemodeller och vår unika databas kan vi vaska fram fyndköpen.

Hur har grundmodellen utvecklats?

Warren Buffett, som lärde av Graham, lade till ett moment. Han höll med om att det var väldigt smart att köpa aktiebolag billigt men tyckte att det blev ännu bättre om det han köpte samtidigt höll god kvalitet. Att köpa bra bolag billigt blev Buffetts modell. Det gillar vi också.

Vad är ett bra bolag?

Det är inte alldeles lätt att definiera. Vi tycker att ett bolag som ger bra avkastning på det egna kapitalet är ett bra bolag. Sen finns det natlurligtvis rätt många sådana. För att hitta rätt bland dem är vi tillbaka i lite mer finmaskiga mätmetoder.

Det viktigaste är att bolagen uppfyller båda våra huvudkrav. Vi letar inte efter de billigaste bolagen och inte efter de bästa. Vi vill ha dem som är både bra och billiga.

Är inte det vad alla vill ha?

Naturligtvis, men det kräver stort tålamod och en väldig disiplin. Bolag som i grunden är bättre än genomsnittet och samtidigt kostar mindre än normalt är inte särskilt eftertraktade, snarare impopulära. Det är just därför de är billiga. Men de har potential. Det ger inte resultat på kort sikt utan kan ta tid. Du måste ha tålamod att vänta ut resultatet. Många tröttnar och säljer i förtid.

Genom att envetet och långsiktigt följa vår magiska formel undviker vi känslomässiga beslut. Det kan ibland fungera riktigt dåligt på ett eller två och till och med tre års sikt. Men i det långa loppet fungerar det alldeles utmärkt.

Hur vet ni det?

Vi har prövat modellen mycket noggrant. Dels förvaltade vi under många år vårt eget kapital på det här sättet mycket framgångsrikt. Vi har också jämfört modellen med bland anat amerikanska börsindexet S&P 500 tio år tillbaka. Du som följde S&P under de tio åren förlorade pengar. Vårt index gav under samma period nästan sex gånger insatt kapital. Det tycker jag är enastående bra. Det svåra är timingen och tidvis gick vi också dåligt.

Magiska modellen är inget för otåliga?

Aktiemarknaden generellt är ingenting för otåliga. Om du sen väljer lågt prissatta värdeaktier som ingen annan vill köpa krävs extra tålamod och långsiktighet. Men håller du fast vid din logiska och begripliga modell under lång tid får du din belöning. Eller som Warren Buffett brukar säga: Det är väldigt enkelt, men svårt att genomföra.

Vad vågar du lova framöver?

Jag kan naturligtvis inte lova något och jag tror att det är väl optimistiskt att modellen även framöver årligen ska gå 20 procent bättre än index kommande tio år.

Men om vi ser förra decenniet som ett av de sämsta på mycket länge borde nästa tio år bli mer normala eller bättre för aktiesparande. Med årlig tillväxt på kanske 5–10 procent. Kan vi sen med vår modell klara ytterligare 5–10 procent därutöver skulle jag vara väldigt nöjd. Och det känns inte alls orealistiskt.

Till sist, dina tre bästa råd för klokt aktiesparande?

Var långsiktig med dina placeringar.

Ha gott om tålamod och disciplin.

Förstå vad det är du håller på med.

JAN STERNER, PRIVATA AFFÄRER PLACERINGSGUIDEN

FOTNOT:   Benjamin Graham (1894–1976) var en känd ekonom och investerare på Wall Street och anses som den värdebaserade investeringsstrategins fader. Modellen presenterades bland annat i investerarbibeln The Intelligent Investor redan 1949. Graham var sedermera lärare till investerargurun Warren Buffett vid Columbia University. Grundfilosofin används i dag av många framgångsrika investerare, som välkända Skagen Fonder.