En kvartett köprekar

Publicerad 2011-11-21 08:35

I senaste numret bjuder Börsveckan på fyra köprekommendationer och fyra avvakta.

Börsens färskaste tillskott är Cavotec, där kärnverksamheten är ellösningar till hamnar, flygplatser, gruvor och industrin och vars affärsidé är att förbättra överföringar och kommunikation mellan fasta och rörliga enheter. Cavotec har gedigen historik och senaste rapporten visade att tillväxten låg på 24 procent för januari-september, varav organisk tillväxt var 22 procent. Börsveckan spår att omsättningen ökar med 10 procent nästa år och att lönsamheten står sig på dagens nivåer, vilket gör att p/e blir 9,5 vilket är attraktivt. Verksamheten är i grund och botten konjunkturkänslig men den breda geografiska exponeringen och koncernen har hälften av omsättningen i tillväxtländer. Rekommendationen blir köp.

Malmbergs drabbades av felslagna valutasäkringar och långa oförmånliga inköpskontrakt förra året men i år ser det mycket bättre ut. Valutakursrörelser, som har stor betydelse för bolaget, med dollar- och euroförsvagning, bör gynna Malmberg och detta tillsammans med en växande andel egna märkesvaror, ger goda möjligheter till fortsatt hög lönsamhet framöver.

Börsveckan tror att Malmbergs kommer att få det tufft tillväxtmässigt även nästa år och att omsättningen i bästa fall stampar på 2011-nivåer. Med en marginal på 10-11 procent ger det p/e strax under 8. Det känns lite väl lågt, trots riskerna med konjunkturen, tycker Börsveckan, som pekar på att direktavkastningen, 4,7 procent på fjolårets utdelning, är en bra kudde på nedsidan.

Lagercrantz tillväxt i niomånadersrapporten var knappt godkänd men lönsamheten fortsätter att stiga tack vare strategin med ökad andel egna produkter. Börsveckan spår att Lagercrantz omsätter cirka 2,25 miljarder kronor för räkenskapsåret 2011/12 och att rörelsemarginalen blir 8 procent. Vinst per aktie 5:76 kronor efter avdrag för räntekostnader och skatt gör att p/e hamnar på 7,8 vilket är billigt jämfört med andra industrigrossister. Knäckfrågan är dock vad som händer nästa år. Om konjunkturen i Norden viker kraftigt är uppsidan begränsad, men å andra sidan känns det som börsen redan prisat in detta i just Lagercrantz. Slutsatsen är att Börsveckan behåller köprådet.

BTS vinstvarnade nyligen. Bolaget är tidigcykliskt men sett över lite längre sikt är bolaget mindre än vad man skulle kunna tro, främst på grund av att bolaget har ett erbjudande som är på frammarsch, nämligen affärssimuleringar. Det lockar främst i USA, där bolaget tills nyligen haft god tillväxt. Det är trögare i Europa så därför är det positivt att BTS har gjort framsteg i resten av världen. BTS betraktas som kvalitetsföretag och aktien värderas högt. Börsveckan tycker dock att aktien är lite väl dyr, med ett rullande p/e på 14,5. Rådet blir att avvakta.

Micro Systemation tappade tempo under tredje kvartalet och bolaget flaggar för att omsättningen landar kring fjolårsnivån, vilket inte är bra för ett tillväxtbolag. MSAB har en mycket svajig historik men har alltid kommit tillbaka efter dåliga kvartal. Nu ser det ut som bolaget går in i en mellanperiod. Visserligen rekryteras det ny personal men utsikterna för det historiskt starka fjärde kvartalet, är ganska bleka. Kassaflödet har också varit lite skakigt, med en kassakonverteringskvot på 42 procent hittills i år. Balansräkning är dock mycket stark. Börsveckans prognos för i år gör att MSAB:s p/e hamnar på drygt 12. Om man tror på en tillväxt kring 10 procent nästa år och en rörelsemarginal kring 25-27 procent, sjunker det till kring 10. Det är lågt om man ser till bolagets tillväxthistorik. Men, högre risk kring ett bolag med så slagiga resultat och i dagsläget vissa frågetecken kring tillväxten de kommande kvartalen, gör att Börsveckan vill se att MSAB presterar bättre. Rekommendationen sänks således till avvakta.

Bong förväntas förbättra resultatet väsentligt på grund av sänkta kostnader och samgåendet med Hamelin. Om allt går som väntat kan p/e landa på låga 6,5 under nästa år. men då krävs det att allt klickar och osäkerheten kring konjunkturen är stor och Bongs höga belåning avskräcker. Bong är konjunkturkänsligt och skulle Europas ekonomier backa under de närmaste två åren kommer synergiutfallet med Hamelin antagligen bli sämre. Det som talar till Bongs fördel i ett lite längre perspektiv är att bolaget identifierat marknadsnischer med goda tillväxtmöjligheter. Detta tillsammans med fortsatt konsolidering i marknaden, kan bana väg för bättre vinster i Bong framöver men detta är ett case för den djärve optimisten. Börsveckan råder till att avvakta.

Eniro ser ut som en billig aktie men det ska inte uteslutas att bolaget måste göra fler emissionen och det avskräcker. På längre sikt kvarstår frågetecknen för hur Eniro klarar sig i ven värld utan kataloger. Att man ser sig tvungna att vara återförsäljare för Google för att ha ett slagkraftig erbjudande till kunderna samt att 35 procent av intjäningen kommer från nummerupplysningen är inga bra tecken, enligt Börsveckan som råder till att avstå aktien.

SCA:s köp av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet minskar bolagets konjunkturkänslighet och kan vara början på en efterlängtad renodling av koncernen. Spänningen har onekligen ökat kring SCA och aktien lockar med en rimlig värdering, enligt Börsveckan som är positiv till aktien.

Aktietorgets G5 Entertainment har fortsatt rekommendation köp, även om Börsveckans entusiasm från tidigare har minskat efter delårsrapporten förra veckan.