En högutdelare som lockar trots nolltillväxt

Publicerad 2016-05-18 06:40

Aktietips ”En fin liten konsultfirma med hög direktavkastning”. Så beskriver Marcus Hernhag bemanningsbolaget SJR som i dagsläget ger hela 7,2 procent i direktavkastning. Men det är inte precis en riskfri investering, menar han.

First North-noterade bemanningsbolaget SJR kännetecken är fortsatt hög direktavkastning. Likt många andra konsultbolag delar SJR ut mer eller mindre hela vinsten, vilket går bra då den här typen av bolag inte alls är någon kapitalintensiv verksamhet.

Under första kvartalet stannade SJR:s tillväxt upp och växte med låga 0,7 procent till 84,7 miljoner kr. Inte konstigt att marknaden handlade ned aktien något på rapporten. Direktavkastningen är därmed uppe i 7,2 procent, vilket är mycket högt. Det är inte många bolag som har en stamaktie som matchar vad vissa andra bolags preferensaktier ger.

Att rörelsemarginalen ökade något är ett positivt tecken, liksom att vd Per Ogunro skriver i rapporten att SJR upplever en högkonjunktur i branschen. En förklaring till den uteblivna tillväxten hade varit bra att få i rapporten, då antalet anställda i år är klart fler än under fjolårets kvartal. Nettoomsättningen som varje anställd drar in verkar sakta trenda nedåt.

Årets vinst borde bli ca 8 kr och p/e-talet är därmed överkomliga 12,5. Ska aktien vända upp lär det krävas att försäljningen tar fart igen. Då bolaget har god lönsamhet och lite eget kapital har avkastningen på det egna kapitalet legat på riktigt höga 50 de senaste två åren. Imponerande siffror.

Sammantaget är SJR är fin liten konsultfirma med hög direktavkastning, men det är inte precis en riskfri investering och några stora utdelningshöjningar ska vi inte hoppas på framöver.

Den 31 maj är det avstämningsdag för den beslutade aktiesplitten på tre, vilket betyder att aktieägarna den 30 maj har fått tre gånger så många aktier och att kursen fallit till en tredjedel.