En het aktietrio

Publicerad 2012-08-27 08:39

Aktier Börsveckan har gått igenom åtta bolag till dagens utgåva och rekommenderar köp för Doro, Getinge och Readsoft. Avvakta med Ratos, Finnvedenbulten, Swedol och Fagerhult samt sälj Rörvik, är uppmaningen.

Doros rapport för det andra kvartalet var en kalldusch. Från att ha uppvisat höga tvåsiffriga tillväxttal föll intäkterna med cirka 8 procent organiskt under kvartalet. Det som ändå känns positivt är att de långsiktiga trenderna talar för att efterfrågan kommer att öka i många år framöver, påpekar Börsveckan. Vidare, om man ser till nyckeltalen som fokuserar på intjäningen i rörelsen lockar
värderingen fortfarande anser Börsveckan som behåller köprådet.

Är Ratos glansdagar över? Med ett skralt resultat i den senaste rapporten lär frågan om bolagets balansräkning blossa upp igen. Om man tror att Ratos åter kan prestera i linje med sin fina historik, öppnar kursnedgången för ett köpläge men återhämtning ligger en bra bit framåt i tiden eftersom en svag konjunktur i år och säkerligen nästa år, kommer att innebära en finansiell press och fler problem än möjligheter. Dessutom ska man komma i håg att även efter en ganska stor kursnedgång så handlas Ratos aktie nästan 50 procent högre än substansen. Börsveckan ställer sig avvaktande.

Rörvik Timber har kniven mot strupen och kämpar för sin överlevnad på en sågverksmarknad som är den värsta sedan 70-talet. Efterfrågan lär inte förbättras under hösten och även om prisuppgången på råvarorna nu tycks ha kulminerat så har effekterna av den stärkta kronan lagt ytterligare sten på
bördan. För Rörvik innebär detta fortsatt stora förluster under det andra halvåret vilket ställer krav på radikala åtgärder för att rädda bolaget. En sådan aktie aktar sig Börsveckan för.

Getingens kvartalsrapport var en blandad kompott, med blygsam organiskt tillväxt och minskad marginal. Men framåt ser det bättre ut, om man ser till att orderboken överraskade positiv. Aktien är inte billig men då är prognoserna inte upphaussade. Det blir en köprekommendation från Börsveckan.

Finnvedens utsikter ser mörka ut och det finns risk för att bolaget visar sämre resultat för andra halvåret, jämfört med det första som inte var vidare uppmuntrande. Av den anledningen känns värderingen på p/e 7, baserat på rullande vinst, inte särskilt lockande. Alla trender pekar nedåt för bolaget just nu och den relativt korta och svaga historiken som bolaget har gör att man som
investerare bör kräva en rejäl rabatt, anser Börsveckan.

Swedols nettokassa har förbytts mot en ganska stor nettoskuld. Knäckfrågan är vad lönsamheten kommer att ligga på. För i år räknar Börsveckan med en marginal på 9 procent vilket ger en rörelsevinst på 128 miljoner kronor och efter räntekostnader och skatt landar nettovinsten omkring 1:40 kronor per aktie, vilket ger p/e 18,2. Om man antar att försäljningen stiger med cirka 14 procent
nästa år, med en rörelsemarginal på minst 10,5 procent, landar p/e på 13,5, vilket också verkar ganska högt givet att tillväxtutsikterna försämrats samt osäkerheten kring Norgesatsningen. Börsveckan väljer att avvakta med aktien.

Bättre ser det ut för Readsoft, som med förvärvet av tyska Foxray breddar sin verksamhet och bäddar för starkare utveckling framöver. I år ser det inte ut att bli ett bättre resultat än 1:70-1:80 kronor per aktie men redan nästa år bör det stiga till över 2 kronor per aktie vilket ger p/e 10. Det är lågt för ett tillväxtbolag som är på väg att öka tempot och som dessutom är obelånat.

Fagerhult hade ett rekordstarkt 2011 men första halvåret i år har inte övertygat. Om man studerar siffrorna för första halvåret noga ser man även att koncernen är mer skuldsatt än tidigare, med en nettoskuld som motsvarar cirka 3,4 gånger rörelsevinsten de senaste tolv månaderna. Börsveckans kalkyler ger en vinst på cirka 12:50 kronor per aktie i år, och justerat för nettoskulden värderas Fagerhult till 12 gånger rörelsevinsten. Det lockar inte till köp och Börsveckan sänker rekommendationen till avvakta.