En fjäder i hatten för Karo Bio

Publicerad 2010-03-11 14:25

Läkemedelbolaget Karo Bios aktie stiger kraftigt i dag. Men trots fina studieresultat letar bolaget fortfarande med ljus och lykta efter kapital.

Att få in studieresultat i den ansedda tidskriften NEJM, New England Journal of Medicine, är ingen lätt sak och verkligen en fjäder i hatten. Det kräver godkännanden från många experter och noggranna jämförelser med andra behandlingsmöjligheter, så kallad peer review.

Att få en studie publicerad i en vetenskaplig tidskrift är också ett utmärkt sätt att sprida kunskapen om en substans i den vetenskapliga världen, men även utanför.

Dessutom har Karo Bio haft hjälp av en duktig pr-konsult som lyckats få ett kraftigt genomslag i svensk media.   Både tidningar och tv hängde på. Effekten på Karo Bios nedtryckta aktiekurs lät inte vänta på sig, upp 13 procent.

Men i sak har inget förändrats…

Det skriver Jill Bederoff på vår systersajt VA.se. Läs hela texten här.