I annonssamarbete med ATLANT FONDER

ANNONS Ett attraktivt alternativ när börsen svajar. "Efter årets turbulens är företagsobligationer åter ett väldigt attraktivt tillgångsslag med räntenivåer som vi inte sett på många år. Det är idag relativt enkelt att sätta ihop en diversifierad portfölj av företagsobligationer emitterade av stora och solida bolag som kan förväntas avkasta 8-12 procent om året, vilket vi anser vara mycket tilltalande i rådande marknad", säger Taner Pikdöken, förvaltare på Atlant Fonder.

– Idag är räntenivåerna på företagsobligationsmarknaden på nivåer vi inte har sett på många år, efter ett turbulent år där många företagsobligationer tappat kraftigt i värde. Till skillnad från en aktie, som kan gå från en kurs på 100 till 50 och stå där för evigt, är företagsobligationer bara marknadsnoterade lån till bolag och så länge bolagen inte går i konkurs så får man i regel tillbaka kurs 100. Detta innebär att företagsobligationer generellt är mer attraktiva som investering efter turbulenta marknader där priset på obligationerna gått ner kraftigt, förklarar Taner Pikdöken.

För att minimera risken för permanenta kapitalförluster diversifierar Atlant sina företagsobligationer.

– Det kritiska i företagsobligationsförvaltning är att försöka hålla konkursgraden så låg som möjligt och vi anser att detta görs bäst genom att hålla portföljer som är diversifierade över både sektor, land och bolag. Kombinerar man detta med räntenivåer på mellan 8-12 procent om året så får man en portfölj som blir väldigt robust och kan hantera eventuella konkurser i portföljen, säger Taner Pikdöken.

Eftersom en obligation är ett lån till ett bolag, med ett bestämt pris och datum, så är den stora risken för en förvaltare att – under en volatil period – behöva sälja lånet till en underkurs. För Atlant Fonder betyder sådana perioder snarare köpläge.

– Avkastningen i en obligation drivs dels av räntan som bolaget betalar, men också av att priset på obligationen rör sig från ett pris till förfallopriset 100. Så det är två olika element som bidrar till avkastning. Denna dynamik innebär stora möjligheter för de fonder som slipper vara forcerade säljare i turbulenta marknader och istället kan vara köpare av obligationer som handlar till priser långt under kurs 100. 

Atlant Fonder har flera fonder i riskklass 3 (av 7) med fokus på att skapa en stabil avkastning och en hög andel positiva avkastningsmånader. Det allra tryggaste alternativet är Atlant Stability, som har en bred exponering mot företagsobligationer – med fokus på stora, mestadels nordiska bolag av högre kreditvärdighet. Ett annat alternativ är Atlant Högräntefond, med ungefär samma profil som Atlant Stability, men som fokuserar lite mer på bolag som befinner sig lite längre ner på kreditskalan.

– Jag skulle rekommendera dessa fonder till alla som vill ha ett tryggare alternativ i portföljen, för att balansera till exempel aktieinvesteringar, avslutar Taner Pikdöken.

Läs mer om Atlants olika räntefonder här.

Av: Atlant Fonder

Detta är en annons från Atlant Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.