Pension Svenska pensionärer i åldern 70 till 75 år är i huvudsak nöjda med sina pensionsbeslut. Men mellan fem och tio år efter pensionering uppger många att de hellre skulle ha arbetat längre och börjat ta ut pension senare. Det visar en undersökning från Pensionsmyndigheten.

– Vi ser i rapporten att dagens 70 – 75-åringar upplever tillvaron som mindre stressig, att de kan styra över sin egen tid och att de har större möjligheter att ta hand om sig själva numera jämfört med innan de gick i pension, säger Ann-Christine Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.

Men även om tillvaron som pensionär har sina fördelar så svarar hälften att pensionen blev lägre och att de har en sämre ekonomisk situation än vad de förväntade sig när de gick i pension.

Dessutom vittnar 40 procent av de som svarat på enkäten att de numera får ut en lägre pension jämfört med när de gick i pension.

– Det är en lägre tjänstepension som ligger bakom de lägre pensionerna och det i sin tur beror på att många av 70 – 75-åringarna har korta uttagstider för sin tjänstepension. 41 procent bland dem som har tjänstepension svarar att de har en uttagstid på 10 år eller kortare för huvuddelen av sina tjänstepensioner. Och många av 70 – 75-åringarna verkar inte vara helt insatta i de korta uttagstiderna, 16 procent svarar att de inte vet vilken uttagstid de har för sina tjänstepensioner, säger Ann-Christine Meyerhöffer.

Nästan en fjärdedel (23 procent) önskar att de väntat med att ta ut sin pension även om de flesta (65 procent) är nöjd med vilken ålder de gick i pension.

– Det är också intressant att hälften av dem som är pensionärer på heltid och alltså inte arbetar alls längre säger att de hade kunnat tänka sig att arbeta längre om de hade haft förutsättningarna. Några nämner bättre hälsa som en förutsättning, vilket kanske är svårt att påverka. Men några nämner också möjligheten att arbeta vidare från arbetsgivarens sida och bättre arbetsvillkor som till exempel mindre slitsamma och mer stimulerande arbetsuppgifter, deltidsarbete, flexibla arbetstider och längre semester, förklarar Ann-Christine Meyerhöffer.

I studien blev deltagarna ombedda att ge råd till blivande pensionärer. De fyra vanligaste råden var:

Börja spara själv – så tidigt som möjligt,

Arbeta längre, gå i pension/börja ta ut sin pension senare eller så sent som möjligt,

Informera dig, ta reda på saker, gör en ekonomisk kalkyl över inkomster och utgifter för pensionstiden och räkna på olika alternativ (till exempel hur stor pensionen blir om du arbetar längre, tar ut tjänstepensionen på kort tid eller livsvarigt med mera),

Säkerställ att du har tjänstepension och se över uttagstiden, välj gärna lång uttagstid.