Aktie Q-Linea har tagits upp till bevakning av Kempen & Co med rekommendationen köp. Riktkursen har satts till 85 kr, vilket är drygt 30 procent över rådande aktiekurs. Det framgår av en dagsfärsk analys.

Kempens värdering innefattar marknaden för blodförgiftning (sepsis), men har inte tagit hänsyn till potential inom bland annat luftvägs- och urinvägsinfektioner.

Q-Lineas diagnostiska test Astar är ett automatiserat system för att hitta den optimala antibiotikabehandlingen.

Kempen spår en lansering av Astar i Europa i april 2020 följt av 2021 i USA. Inom automatiserad AST uppges Q-Linea och Quantamatrix vara de enda aktörerna medan Accelerate Diagnostics erbjuder ett kombinerat test av två tekniker, men med ett begränsat genomflöde.

Sammantaget bedöms konkurrensen på marknaden vara hög. Q-Lineas Astar har, enligt Kempen, dock de rätta tekniska funktionerna för att kunna konkurrera på marknaden.