Inflationen Inflationen i euroområdet visade en oväntat fortsatt uppväxling i december – till rekordhöga 5,0 procent. Men detta bör bli toppen, bedömer analytiker, som dock menar att det är kärninflationen man ska hålla koll på framöver för när ECB kan tänkas börja höja räntan.

Bedömare hade trott att inflationen skulle ha toppat i november, på 4,9 procent, och sedan sjunkit till 4,7 procent i december. Så blev det nu inte utan inflationen steg i stället till en ny högstanivå sedan EMU bildades, enligt preliminär statistik. Inflationen väntas dock toppa nu i stället, när baseffekter från de stigande energipriserna faller ur framöver, liksom effekten av en tidigare tillfällig tysk momssänkning som kommer att sänka inflationen redan i januari.

”Preliminära 5,0 procent i årstakt för HIKP-inflationen i december i euroområdet markerar sannolikt toppen. Inflationen kommer att falla under 2022, men förbli över ECB:s mål, åtminstone under första halvåret. Kärninflationen kommer dock att vara avgörande för ECB”, skriver Nordea i en kommentar.

Kärninflationen låg kvar på rekordhöga 2,6 procent i december. Även den väntas falla i januari, när den tidigare tyska momssänkningen faller ur jämförelserna, men flera bedömare tror att den ändå kan hållas uppe relativt väl i år, bland andra Capital Economcs, som tror att kärninflationen ligger kvar runt 2 procent. De konstaterar att insatspriser fortsatt stiger kraftigt, och att det kommer att ta tid för detta att fullt ut slå igenom mot konsument.

”Och även om vi inte förväntar oss att en uppväxling av löneökningstakten kommer att få tjänsteinflationen att accelerera tyder erfarenheten på att bristen på arbetskraft kan öka om efterfrågan återhämtar sig snabbt efter att restriktionerna lättas och konsumenterna blir mindre försiktiga”, skriver se.

Mot bakgrund av detta tror Capital Economics att det finns en allt större sannolikhet för att ECB senare under året kommer att börja lägga grunden för ”blygsamma” räntehöjningar under 2023.

Nordea tror på en lägre kärninflation i år, men de räknar med att lönerna kan ta lite mer fart under året. Detta talar för kärninflationen kan närma sig 2 procent under 2023, vilket banar väg för att ECB då kan börja höja räntan.