EMU: HUSPRISER STEG +8,8% 3 KV 2021 JMF 3 KV 2020

2022-01-14 11:00:06

STOCKHOLM (Direkt) Huspriserna i euroområdets steg 3,3 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2020 steg huspriserna 8,8 procent.

Det visar statistik från Eurostat.

I hela EU steg huspriserna 3,1 procent under tredje kvartalet, och steg med 9,2 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020.

Av rapporterande EU-länder uppvisade Tjeckien och Litauen den starkaste utvecklingen, +22,0 respektive 18,9 procent i årstakt. Svagast utveckling rapporteras från Cypern, +2,2 procent.Direkt-SE