EMPIR: RÖRELSERESULTATET BLEV -9,2 MLN KR 4 KV (-8,2)

2023-02-09 08:40:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-koncernen Empir redovisar ett rörelseresultat på -9,2 miljoner kronor (-8,2) för det fjärde kvartalet 2022.

Nettoomsättningen steg till 0,3 miljoner kronor (0,2).

Resultatet efter skatt blev -9,2 miljoner kronor (-11,5) och resultatet per aktie uppgick till -1:66 kronor (-2:08).

För kvarvarande verksamhet blev nettoresultatet -9,2 miljoner kronor (-9,4) eller -1:66 kronor per aktie (-1:69).

"Som vi tidigare har kommunicerat har Empir i början av 2023 genomfört en riktad nyemission och förvärvat 50 procent av Mysafety Group AB. Jag gläds åt att vi genom transaktionen på allvar tagit steget in i den digitala kundresan inom B2C. Vi ser stor potential i att hitta flera förvärvskandidater, som i likhet med Mysafety är datadrivna digitala bolag med betydande omsättning och god lönsamhet", skriver Empirs vd Marcus Pettersson i bokslutet.Direkt-SE