Empir Group AB: Empir Group meddelar byte av CFO

2022-10-25 16:00:00

25 oktober 2022

Empir Group AB ("Empir Group") och Peter Ågren, tf CFO i Empir Group, har idag, den 25 oktober 2022, gemensamt kommit överens om att Peter Ågren ska lämna Empir Group. Som efterträdare har Empir Group idag utsett Torbjörn Nilsson som ny tf CFO. Peter Ågren kommer att kvarstå som tf CFO till och med den 15 november 2022 och Torbjörn Nilsson tillträder tjänsten som tf CFO den 16 november 2022.

Torbjörn Nilsson, född 1967, har en civilekonomexamen från Mälardalens Universitet. Han driver sedan 2022 TNN Konsult och Invest AB och har sedan tidigare en gedigen erfarenhet som CFO i börsbolag. Han har tidigare innehaft CFO tjänsten i Empir Group under perioden 2008 - 2022.

Marcus Pettersson, VD, kommenterar:

"Torbjörn Nilsson är väl förtrogen med Empir Group och har en gedigen kompetens och erfarenhet. Jag är glad att han träder in i rollen som tf CFO i den fas som bolaget befinner sig i just nu."

Empir Group AB Empir Group meddelar byte av CFO

Marcus Pettersson

VD, Frågor till Marcus, 0730 29 99 01

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022 kl. 16.00 CEST.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern som bedriver verksamhet inom IT. Empir Groups B aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Cision